Två Grävare plöjer på månen

Totalentreprenad

Vi jobbar nästan uteslutande som totalentreprenör vilket innebär att vi äger projekten och tar ansvar för den totala leveransen.

Vi har resurser, egna eller hos partners, för projektledning, projektering, beredning, dokumentation och utförande av kanalisationsprojekt för el, tele och opto.

All personal har ESA-utbildning och Säkerhet på väg. Många har dessutom ytterligare kompetenser såsom Utmärkningsansvarig, Heta Arbeten, Flaggvakt, Säkra Lyft, Terränghjuling m. fl.

Som ISO9001-certifierade hanterar vi systematiskt förbättringar och avvikelser som vi sedan följer upp löpande samt vid årliga intern-utbildningsdagar.

Två Grävare AB
Mejselvägen 5
444 32 STENUNGSUND


Tel 0303-670 20