Två Grävare plöjer på månen

Nätbyggnation Fiber

Verksamhetens andra huvudverksamhet är byggnation av fibernät.

Redan i företagets linda utfördes de första fibernätsbyggnationerna och då var fokus på de nationella stamnäten. Vid tiden jobbade vi främst som underentreprenör till de större aktörerna. Idag utför vi i de flesta fall totalentreprenader.


Dagens verksamhet består till stor del av att bygga stam- och områdesnät för landets större branschaktörer, kommuner och mindre nätägare.

Två Grävare AB
Mejselvägen 5
444 32 STENUNGSUND


Tel 0303-670 20