Två Grävare plöjer på månen

Nätbyggnation El

Dagens verksamhet vilar på framförallt två ben, varav det ena innebär byggnation av elnät.

Sedan starten av företaget har markförläggning av kanalisation varit en av huvudverksamheterna. Med åren har vi succesivt växt in i en kostym där vi idag axlar total- och utförandeentreprenader inom el, helt eller delvis med egen personal hela vägen från start till mål.

Vår personal har mångårig erfarenhet och kompetens från denna typ av arbeten från projektledare, anläggare, grävmaskinister till allmän behörig och elmontörer.

Två Grävare AB
Mejselvägen 5
444 32 STENUNGSUND


Tel 0303-670 20