Två Grävare plöjer på månen

Projekt


Brålanda 2015 - Förläggning av elkabel och fiber för Vattenfall Eldistribution AB.


Kilanda 2012 - Arbete i ställverk för Svenska Kraftnät.

Tegneby

Beställare: Trolk El & Tele AB och Tegneby Fiber Ek. för.
Lokalnätsprojekt utförs som underentreprenör i entreprenad med Ellevio som huvudbeställare. Arbetet omfattar förläggning av HSP- och LSP-kabel, sättning av nätstationer och skåp, grävning av servis-ledningar samt elmontörsarbeten.
Samtidigt samförläggs optofiber-kanalisation för Tegneby Fiber (fibernätsförening) och IP-Only Networks AB.
Två Grävare är även totalentreprenör för byggnationen av hela fibernätet för Tegneby Fiber, vilket omfattar förläggning av kanalisation för fiber, blåsning av fiber, installationer för kunder, skåp och nod.
Arbetena startades i november 2016 och avslutas under hösten 2017 för de delar som omfattar elnät och under vintern 2017/2018 för de delar där det endast förläggs fiber.

Lokalnätsprojekt, Härryda gård 2016-2017

Beställare:Härryda Energi
Med start i början av 2016 utförs lokalnätsprojektet Härryda gård för Härryda Energi. Projektet är delat i två etapper som kommer utföras efter varandra. Arbetet har bestått i att förlägga såväl HSP- som LSP-kabel, belysning, sätta stationer och skåp, kopplings- och skarvningsarbete, rasering, projektledning och samförläggning av fiber, för två olika nätägare.
Etapp 1 blev klart lagom till sommaren.
I oktober 2016 påbörjades etapp 2 av lokalnätsprojektet Härryda Gård. Etapp 2 leds av Ewelina som debuterar med detta projektet på El-sidan hos oss. 
Projektet är till mesta del likt etapp 1, men här har det även utförts Hammarborrningar och mesta dels av ledningssträckan är längs Trafikverkets Väg. 

FTTH-projekt, anslutning av bostäder i Landvetter med fiber

Byggherre: IP-Only Networks AB
Förläggning av ny optofiber med hjälp av schakt, fräsning och i befintlig kanalisation.

Viared 2015

Projekt Viared utfördes med start på hösten 2014 fram till sommaren 2015.

Byggherre: Borås Elnät AB
Huvudentreprenör: Siemens AB

Syftet med projektet i sin helhet var att bygga ett nytt stållverk åt Borås Elnät och förbinda detta med ett 130 kV-förband och diverse mindre kablar till Vattenfalls stållverk i Sjömarken. Två Grävare agerade i detta projekt underentreprenör åt Infratek Sverige AB (i sin tur kontrakterade av Siemens AB) och levererade fullt färdig kabelförläggning mellan de båda ställverken.

Arbetet innefattade markarbeten och förläggning av kanalisation, dragning av 3x130 kV enledare såväl som klenare kablar, projektledning, inmätning, sättning av fundament i ställverk.

Två Grävare AB
Mejselvägen 5
444 32 STENUNGSUND


Tel 0303-670 20