Två Grävare plöjer på månen

Om Två Grävare

Det började 1997 på Tjörn. Då bestämde sig svågrarna Lars Karlsson och Nils-Gustav Jansson för att starta ett grävföretag tillsammans. Så småningom blev namnet Två Grävare. Utveckling har skett genom organisk tillväxt och genom förvärv. Idag omsätter vi c:a 90 milj kronor (2014-2015) och är runt 40 anställda.

Vårt verksamhetsområde

Vi utgår från vårt kontor och förråd/verkstad på Mejselvägen 5 i Stenungsund och från vår filial på Tagenevägen 2 på Hisingen i Göteborg. Närområdet är en radie om 8-10 mil från Stenungsund och stor-Göteborg. Där har vi vår huvudsakliga affär men vi utför arbeten i hela landet samt även utomlands.Gråbo 2002 - Förläggning av stamledning fiber.

Kundnytta

Vår ambition är att hela tiden utveckla och förbättra vår leverans till nytta för våra kunder. Vi vill att våra kunder skall få mer för pengarna och kunna sova gott. Det förutsätter att vi kan våra saker och aldrig utsätter Dig för några obehagliga överraskningar. Samt, givetvis att vi håller de tidplaner som gäller. Den primära affärsmodell med fasta anbud som vi använder oss av ger en lägre totalkostnad och spar tid för alla inblandade. Och framför allt;

Du kan sova gott!

 

Spekeröd 2007 - Trafikavstängningar vid kanalisationsjobb

Certifierad kvalitet

Det finns inte många miljö- och kvalitetscertifierade entreprenadföretag här i landet. För våra kunder betyder de vackra certifieringsdiplomen för ISO9001 och ISO14001 att de kan vara säkra på att det vi lovar, det uppfyller vi också. I rätt tid. Till rätt kostnad. Utan onödig miljöpåverkan.

Framåtanda

Vi vill utveckla oss själva och våra kunder. Vi skall ligga i framkant kring metodik och nytänkande i utförandet. Vi delar gärna också med oss av vår kompetens i utförandet för att våra beställare och kundorganisationer skall kunna utveckla sin kompetens. Då växer vi tillsammans med Er.

Det finns inga problem, bara möjligheter.


Angered 2009 - Elkabelprojekt, återställning runt station.

Två Grävare AB
Mejselvägen 5
444 32 STENUNGSUND


Tel 0303-670 20